Terminy realizacji pomiędzy etapami zależą w głównej mierze od promotora: praca bowiem powinna być konsultowana na każdym etapie. Usuwa to podejrzenie, że korzystasz z "gotowca", bo w każdej chwili promotor może zaingerować w pisaną pracę...
Tak świadczona usługa trwa tyle, ile seminarium magisterskie klienta. Jeśli jednak klient chce, aby mu napisać pracę "od ręki" to na całą pracę musi czekać trzy tygodnie.

Praca przebiega etapami:
- podanie tematu, koncepcja, plan pracy,
- część teoretyczna,
- część praktyczna.

Prace prowadzimy do samej obrony. Nasze prace prawie zawsze są oceniane na piątki. Gwarantujemy całkowitą anonimowość i oryginalność prac.

Zlecenia są przyjmowane telefonicznie i emailem.

Jeśli chodzi o ilość przypisów to przyjmujemy po 1-2 przypisy na stronie, ale dostosowujemy się do indywidualnych wymagań klientów. Niektóre fragmenty są przepisane z książek, ale z zaznaczeniem cudzysłowów i z przypisem.

Całość pracy kosztuje od 1500 do 2000 zł; możemy wystawić fakturę. Pracę napisaną przez nas poprawiamy bez żadnych dodatkowych kosztów, aż będzie odpowiadała wymaganiom promotora.

Pracę można odebrać osobiście w siedzibie naszej firmy, można także przez cały czas powstawania pracy, mieć do niej wgląd.