Nasza oferta jest skierowana, przede wszystkim do osób, które z różnych powodów nie podejmują się samodzielnego pisania prac magisterskich, inżynierskich, dyplomowych, czy zaliczeniowych.

Oferujemy:
- pomoc w pisaniu prac dyplomowych (licencjackich, magisterskich i innych, np. zaliczeniowych),
- pisanie opisowych prac promocyjnych (na bazie istniejącego pismiennictwa, z dziedzin humanistycznych i ekonomicznych),
- konsultacje, pisanie promocyjnych prac (w oparciu odostarczony materiał empiryczny np. ankiety).

Praca przebiega etapami:
- podanie tematu, koncepcja, plan pracy,
- część teoretyczna,
- część praktyczna.

Prace prowadzimy do samej obrony. Nasze prace prawie zawsze są oceniane na piątki. Gwarantujemy całkowitą anonimowość i oryginalność prac.

Zlecenia są przyjmowane telefonicznie i emailem.

Jeśli chodzi o ilość przypisów to przyjmujemy po 1-2 przypisy na stronie, ale dostosowujemy się do indywidualnych wymagań klientów. Niektóre fragmenty są przepisane z książek, ale z zaznaczeniem cudzysłowów i z przypisem.

Całość pracy kosztuje od 1500 do 2000 zł; możemy wystawić fakturę. Pracę napisaną przez nas poprawiamy bez żadnych dodatkowych kosztów, aż będzie odpowiadała wymaganiom promotora.

Pracę można odebrać osobiście w siedzibie naszej firmy, można także przez cały czas powstawania pracy, mieć do niej wgląd.